Blog

Rozrywka

Każdy z nas kiedyś umrze. Nie da się tego ani zaprojektować ani zaplanować. Śmierć traktuje każdego człowieka, nie ma tutaj znaczenia czy jest to bamber, górnik lub figura realizująca się w innym rzemiośle. Rolnikowi ubezpieczonemu w KRUS przypada zasiłek pogrzebowy. Rzecz jasna taki zasiłek przystaje się rodzinie martwego, a konkretnie mówiąc osobie, która pokryła wydatki pogrzebu – pomoże tutaj dom pogrzebowy. Jeśli koszty pogrzebu zostały pokryte przez wyżej wymienione osoby wówczas to im zwracane są pieniądze wydane na pochówek – to im wypłacany jest zasiłek pogrzebowy. Wysokość takiego zasiłku nie może naruszać wyznaczonej kwoty. W przypadku, kiedy wydatki pogrzebu pokrywane są przez jednostki, organizacje czy osoby niespokrewnione w owym czasie wysokość zasiłku pogrzebowego jest równa poniesionym, uwiecznionym kosztom, nie przekraczającym niemniej jednak wskazanej ustawowo kwoty. W wypadku niedostarczenia niebezcelowych dokumentów niemożliwe będzie wypłacenie zasiłku. Musimy w takim razie zapoznać się z wiadomościami o tym, jakie pisma dostarczyć, w jakim terminie, do którego urzędu.

Categories: Usługi

Comments are closed.