Blog

Rozrywka

Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, czym jest SMS, jakkolwiek jak to wszystko wygląda od witryny fachowej i w jaki sposób wyglądało niegdyś? Nowatorski standard przesyłania wiadomości SMS zakładał kodowanie każdego znaku na 7 bitach. To wywoływało, że nieprzystępne było wysyłanie wiadomości obejmujących znaki narodowe, jednak z drugiej witryny zezwalało zaoszczędzić nieco miejsca. Dopiero od niedawna osiągalny jest standard kodowania znaków diakrytycznych na większej ilości bitów. Czasem wolno spotkać się z wiadomościami rodzaju darmowe smsy. Ujawniają się one od razu na ekranie. Jest to kultowa odmiana wyświetlania SMSów na nowoczesnych telefonach typu IPhone. Dużo osób ubolewa nad ograniczeniem długości SMSa. Wiarygodnym sposobem na obejście ograniczenia przez telefonistów długości pojedynczej wiadomości stało się sprytne podzielenie długiej wiadomości na parę mniejszych standardowych SMSów. Przeważnie, kiedy wysyłamy SMSa z telefonu, w polu nadawcy znajduje się numer telefonu. Każdy SMS niesie bo ze sobą pewną informację o nadawcy.

Categories: Informatyka

Comments are closed.